• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Shore-tvrdost

Pojmenovaná podle Američana Albert Shore popisuje tato hodnota stav tvrdosti pevného tělesa. Zkouška je prováděna zapíchnutím trnu a na základě hloubky vtisku trnu, může být určen stupeň tvrdosti. Čím vyšší hodnota, tím vyšší tvrdost.