Trysky pro housenkovou aplikaci

Kuželové, trubkové trysky, kužel trysky (s kapilárou), tryska ve tvaru trubky kruhového průřezu, tryska ve tvaru ploché trubky, liniová tryska – názvy jsou rozmanité.


V principu se děje u všech trysek pro housenkovou aplikaci to samé: V konečné podobě má lepidlo tvar housenky. Jak už bylo řečeno, v principu – skutečnost je podstatně rozmanitější.


Všechny ruční přístroje a nanášecí hlavy potřebují k dávkování nebo nanášení lepidla trysku. Výběr trysek se provádí podle účelu použití, použitého tavného lepidla a způsobu nanášení.

Konstrukce trysky

Směrem k výstupnímu otvoru se tryska zužuje. Výsledkem je často kuželovitý tvar. U otvoru trysky se uvádí vnitřní a vnější průměr.

Vnitřní průměr určuje množství dávky tavného lepidla.

 

Pravidlo: Malý průměr – méně lepidla, velký průměr – více lepidla.


Jako velký je označován průměr, který má 3,0 mm.

Schema einer Kapillardüse

Malé průměry pod 0,5 mm mohou být kritické. Při práci s malými průměry se proto musí zpracovávat horké lepidlo (hot melt), které má nízkou viskozitu. Často je pro dobrý výsledek nanášení zapotřebí vysoký tlak. Tlak lze na tavicím zařízení nastavit.

U malých průměrů potřebuje tryska rovněž předřazený filtr, což snižuje nebezpečí ucpání. Kvůli ochraně může být zabudován hlavový nebo hadicový filtr.Aufbau einer Klebstoffanlage

Příklad konstrukce s filtračním sítem série In-Line B 100 mesh


Pro lepší schopnost odtržení tavného lepidla obsahují některé modely trysek kapilární vložku. Kapiláry jsou rourky s malým vnitřním průměrem a tenkou tloušťkou stěny.

Kapillardüse

Kužel trysky s kapilárou pro pneumatické pistole na tavná lepidla

 

Čím tenčí je tloušťka stěny, tím lepší je odtržení sloupce.

Kvůli ochraně kapilár a hrotu trysky jsou některé modely vybaveny límcem.

Materiály: Mosaz a ušlechtilá ocel

Při výrobě trysek se jako materiál používá ocel, ušlechtilá ocel, hliník a mosaz. Ocel, hliník a měděné materiály mají své výhody i nevýhody.

Jako příklad: Mosaz je slitina mědi a zinku v barvě zlata. Podle směšovacího poměru se mění barva mosazi od zlatooranžové po světle žlutou.

Mosaz je díky své velice dobré tepelné vodivosti 120 W (W/(m*K) vhodná jako materiál trysek. Tím může být zachována dostatečná teplota pro nános lepidla. Ovšem mosaz není odolná proti opotřebení, protože je tento materiál relativně měkký. Tyto trysky se proto používají hlavně u ručních přístrojů nebo pistolí na tyčinková tavná lepidla.

Ušlechtilá ocel je tvrdší než mosaz, a tudíž i zatížitelnější. Tepelná vodivost je při hodnotě 15 W (W/(m*K) srovnatelně nízká. Kvůli špatné vodivosti jsou proto trysky z tohoto materiálu kratší než trysky z mosazi. Trysky z ušlechtilé oceli se často montují společně s nanášecími hlavami. Jako izolační materiál trysek se u některých variant nasazují silikonové pláště na tělesa z ušlechtilé oceli.

Opotřebení trysek

Trysky jsou opotřebitelné součástky. Pro čistý nános by se měly pravidelně čistit od zbytků lepidla. Pokud například housenka z nanášecí hlavice už není rovná, je na čase trysku vyměnit.Opotřebení na vnitřním otvoru vzniká „vymýváním“ vinou tavného lepidla. Zvenku dochází kvůli kontaktu s materiály k opotřebování trysky. Na okraje trysek působí například papír nebo kartonáž jako smirkový papír.

U ručních pistolí, které jsou vedeny kontaktně s materiálem, lze po delším používání dokonce poznat na základě opotřebení, jaký směr nanášení uživatel preferuje.

Abgenutze Düse
Tryska pro housenkovou aplikaci HB 220 nová
Abgenutze Düse
Tryska pro housenkovou aplikaci HB 220 šikmo obroušená