Způsoby nánosu lepidla

Tavná lepidla jsou fyzikálně tuhnoucí lepidla bez obsahu rozpouštědel, která jsou při pokojové teplotě ze 100 % pevnou látkou. Aby mohla při aplikaci smáčet povrch substrátu, roztavují se. To se děje pro tento účel schválně vyvinutou nanášecí technikou. Tekuté tavné lepidlo je přepravováno z vyhřívaného zásobníku např. vyhřívanými hadicemi k vyhřívaným nanášecím hlavám a v kontaktu nebo bez kontaktu aplikováno na substrát.

Nános lepidla dělíme na: