Nános sprejem / ve formě nástřiku

Schemazeichnung eines Sprühauftrag-Kopf
Schemazeichnung Sprühkopf

Dne 15. 6. 1979 byl patentovým spisem DE 2924174 C2 přihlášen způsob a tryska přístroje pro nános lepidla na substrát.

Objevitelé Franz Hartmann, Alfred Böttcher a Carl Siegmann objevili nový způsob aplikace tavných lepidel: Nános nástřikem si díky tomuto objevu našel svou cestu do průmyslového zpracování. Až do té doby byl znám pouze nános ve formě housenky. Patentový nárok popisuje tyto výhody:

„(…)Výhody objevu tkví zejména v tom, že rozprášené lepidlo se usadí jako tenký film na substrátu, přičemž zóna dopadu se dá určit tvarem trysky a úhlem paprsku rozprášeného lepidla (,) ale i vzdáleností mezi tryskou a substrátem. Oproti známému dávkování lepidla ve formě housenky jsou tudíž proveditelné tvořivě velkoplošné lepené spoje s odpovídající vysokou pevností lepeného spoje. Díky rozprášení se dají rovnoměrně pokrýt relativně velké plochy substrátu při použití malého množství lepidla.(…)“

Nános nástřikem – obecné informace

Sprühauftrag-Standbild
Momentka: Nános nástřikem

Pokud se musí slepit dohromady obrobky velkoplošně, volí se nános nástřikem. V závislosti na použití proběhne aplikace pomocí rozprašovací hlavy nebo pneumatického ručního přístroje. Přitom se po straně odvádí tenký pramen lepidla díky předehřívanému vzdušnému víru, který je unášen a kruhovitě aplikován na obrobek. Díky relativnímu pohybu mezi nanášecím přístrojem a obrobkem lze vytvořit plošný vzhled nánosu. Tady není smáčena celá plocha lepidlem, ale vytvářejí se pouze linie a v průsečíku kruhů zhuštěné body.

Pokud se musí slepit dohromady obrobky velkoplošně, volí se nános nástřikem. V závislosti na použití proběhne aplikace pomocí rozprašovací hlavy nebo pneumatického ručního přístroje. Přitom se po straně odvádí tenký pramen lepidla díky předehřívanému vzdušnému víru, který je unášen a kruhovitě aplikován na obrobek. Díky relativnímu pohybu mezi nanášecím přístrojem a obrobkem lze vytvořit plošný vzhled nánosu. Tady není smáčena celá plocha lepidlem, ale vytvářejí se pouze linie a v průsečíku kruhů zhuštěné body.

Schematische Darstellung des Sprühauftrags

 

Tento způsob nánosu se používá především při lepení pěnových látek, papíru a lepenky.

Ne každé tavné lepidlo je vhodné pro použití formou nánosu nástřikem. Lepidla s viskozitou nad 15 000 mPa s se nedají aplikovat vůbec nebo jen stěží formou nánosu nástřikem. Díky vysoké viskozitě se nedá vytvarovat tenký pramen lepidla, který může být unášen vzduchovým vírem.

Nelze použít ani lepidla s krátkou otevřenou dobou. Přitom ta se dají snad bez problémů nanést, ale během nánosu se zchlazují tak silně, že ztrácejí svou adhezi. Tento efekt lze zmírnit předehřátím rozstřikovaného vzduchu.