• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Novinky

Laminace s Multilnie

MultiauftragskopfPro tepelnou izolaci budov se jako nehořlavý izolační materiál často používá minerální vlna. Izolační materiály se přitom zpravidla polepují foliemi různých typů. Pro nanášení termoplastických lepidel na folie a podkladový materiál se často používají nanášecí hlavice Multiline. Tyto speciální nanášecí hlavice jsou vhodné pro toto použití, protože struktura podkladového materiálu je často nerovná, polepovaná plocha je velká a nanášení musí probíhat rovnoměrně. Hlavice Multiline nejsou totožné se systémy s více hlavami, kde každá hlava může být individuálně řízena.

Kročejový hluku je zvuk vznikající pohybem osob nebo strojů po nějakém podkladu, jako je například podlaha. Vydávané zvuky naše tělo vnímá. Stavební akustika rozlišuje mezi kročejovým hlukem a hlukem od chůze v místnosti. Jak tavná lepidla podporují akustiku v místnosti, se dočtete v našem článku.

Izolace proti kročejovému hluku

Hluk od chůze v místnosti vzniká např. klapotem podpatků po tvrdém povrchu. Snížení hluku je provedeno výběrem podkladu pohlcujícího zvuk. Hluk od chůze je vnímán pouze v jedné místnosti. Položením celoplošných koberců v místnosti se hluk omezí.

Ochranu proti kročejovému hluku je třeba zohlednit již ve fázi hrubé stavby. Kročejový hluk je vnímán v místnostech vedle, pod nebo nad zdrojem zvuku. Ve starších budovách může člověk slyšet např. ždímání pračky nebo přesně sledovat pohyb sousedových dětí.

Je MOD nutností, bez které se neobjedete? Nebo to jde i levněji?

Jsou systémy Melt on Demand budoucností pro všechny aplikace? Christoph Zunder, vedoucí oddělení řízení výrobků informuje o zkušenostech získaných z trhu. Na svobodu beznádržových systémů deklarovanou výrobci nahlíží spíše kriticky. Maximální efektivitu pro rychlé a vysoce automatizované balírny vidí v modulárním systému s dopravníkem granulátu.

Když lepidlo na obalové materiály pomáhá při usínání.

Tavná lepidla značky avenia jsou lepidla na obalové materiály, která jsou odolná vůči oxidaci. Před nedávnem bylo vyvinuto nové lepidlo: Podle jeho vlastností se řadí mezi lepidla avenia. Pomocí B 2880 se tentokrát neuzavírají žádné kartony, ale lepí se jím k sobě matrace a pěny. Jaké požadavky jsou kladeny na tavná lepidla při výrobě taštičkových matrací?

Rollladen IsolationRolety - Nejen když táhne!

Můžete si udělat jednoduchý test se svíčkou: Zapalte svíčku a podržte ji u roletového boxu. Pokud se plamen svíčky chvěje, pak si můžete být téměř jisti, že je roletový box netěsný: Draze zaplacené teplo uniká ven. Můžete tomu zabránit zaizolováním roletového boxu. Více informací o tom, jak mohou tavná lepidla pomoci udržet teplo v domě, najdete zde ...