Střídavý motor

Pohon zubového čerpadla při 220-240 V. Střídavý motor se většinou, co se týká rychlosti neregulovatelný.